Oferta Educativa

Curs Acadèmic 2015/2016

L’ Escola de Música de Càrcer te la finalitat de contribuïr al desenvolupament musical de l’entorn de Càrcer, i despertar l’interés professional dels alumnes que en un moment posterior poden passar a realitzar un ensenyament reglat en el conservatori.

Amb l’ensenyança musical impartida en aquesta escola de música, es vol contribuïr a una formació integral de la persona individual i socialment, desenvolupant el potencial expressiu i comunicatiu dels estudis, que no sols condueixen a l’adquisició d’habilitats tècniques si no també a desenvolupar la sensibilitat pels diferents aspectes del món musical.

És gran la responsabilitat de l’Escola de Música, ja que te encomanada, entre altres funcions,  d’una banda l’educació musical dels alumnes de curta edat. Esta iniciació musical te gran importància i, que la proporcionen aquestes escoles és necessari. D’altra banda te la responsabilitat de l’educació musical de les persones adultes que, per causes, diverses no han rebut aquesta educació amb anterioritat.

Per tot açò, l’Escola de Música de Càrcer eixampla la seua oferta educativa, incloent en totes les àrees professors titulats, esperant que s’adapte a les necessitats musicals i educatives d’esta localitat, i recordant que els estudis musicals són, també, una alternativa vàlida per als estudis professionals.

Pla d’estudis

Jardí musical (4 I 5 ANYS)

 • Dos cursos amb una hora setmanal
 • Matèries: Moviment, Ritme, Sensibilitat musical i Cant.

Etapa d’iniciació: (6 I 7 ANYS)

 • Dos cursos
 • Edat dels alumnes: de 6 a 8 anys.
 • Classes: TALLER amb una hora setmanal més ½ hora setmanal d’instrument. INICIACIÓ amb dues hores més ½ hora d’instrument
 • Continguts: inici a la lectura i escriptura musical

Grau Elemental: A PARTIR DE 8 ANYS

 • Quatre cursos distribuïts en dos cicles de dos cursos.
 • Edat de los alumnes: A partir de 8 anys.
 • Classes: Llenguatge musical; 2 hores setmanals.

Instrument; ½ hora individual

                        Cor; 1 hora setmanal.

                        Conjunt Instrumental; 1,30 hores setmanals (2º Cicle).

L’alumnat de percussió tindrà normativament 45min.de classe individual, donades les característiques de l’aprenentatge d’aquesta.

 • Matèries: Llenguatge Musical, Instrument, Conjunt Coral i Conjunt Instrumental.

Grau Mitja:

 • Sis cursos distribuïts en tres cicles de dos cursos.
 • Matèries: Llenguatge Musical, Instrument, y Conjunt Instrumental.

(La nostra escola ofereix en aquest nivell únicament la matèria d’instrument i llenguatge musical per als alumnes interessats)

Per a tot el grau elemental i mitjà 1h col·lectiva d’instrument al més

Aula d’ Adults

 • 4 Cursos distribuïts en 2 cicles de dos cursos.
 • Edat: Majors de 18 anys.
 • Classes: 1 hora setmanal. (LLEN. MUSICAL I INSTRUMENT)
Etapa Cicles Cursos Matèries
 PREMÚSICA

De 4 a 8 anys

PRIMER CICLE Jardí

Musical

Moviment

Ritme

Sensibilitat musical

Cant

 

Inici a la lectura

musical

Taller de música

Iniciació

GRAU ELEMENTAL

A partir de 8 anys

PRIMER CICLE Primer Curs 1 y 2 Llenguatge musical

 

1 y 2 Instrument

Segon Curs
SEGON CICLE Tercer Curs 3 y 4 Lenguatge musical

1 y 2 Cor

3 y 4 Instrument

1 y 2 Conjunt Instrumental

Quart Curs
GRAU MITJÀ PRIMER CICLE Primer curs 1 y 2 Llenguatge musical

1 y 2 Instrument

1 y 2 Conjunt Instrumental

Segon Curs

 

LLISTAT DE PREUS I ASSIGNATURES CURS 2015-2016.

LLISTAT DE PREUS I ASSIGNATURES CURS 2015-2016.

 

Totes les classes  s’impartiran per professors titulats.

 

S’OFERTA PIANO COMPLEMENTARI COM A 2n INSTRUMENT

 

HORA COL·LECTIVA SUBVENCIONADA PER L’AJUNTAMENT