ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS – S.A.M.»EL VALLE» DE CÀRCER – DIJOUS 3O DE MARÇ A LES 19,30 HORES AL CENTRE CULTURAL

Imprimir

 

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS  DE LA S.A.M.”EL VALLE” DE CÀRCER

  

VICENTE MIGUEL JUAN DASÍ,  President de la S.A.M “EL VALLE”

 

ET CONVOCA A  VOSTÉ,

com a  SOCI  NUMERARI  de la Societat Artístico Musical  “El Valle” de Càrcer,  a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc al CENTRE CULTURAL,  el pròxim DIJOUS dia  30 de Març a les 19,00 hores en 1ra. convocatòria i a les 19,30 hores en 2na. convocatòria amb el següent  ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió de l’Assemblea anterior.
  2. RATIFICACIÓ PER PART DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS, dels nous membres de la Junta Directiva, que s’han incorporat substituint als que han causat baixa i augmentant d’acord als estatuts la quantitat de membres directius:
  • JOSÉ GARCÍA MURO
  • VICENTE BETA CARBONELL
  1. INFORME DE TRESORERIA: Balanç econòmic de l’exercici 2016 i pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2017.
  2. INFORME DE SECRETARIA: “AREA DE SUVBENCIONS”. Informació de les gestions realitzades i situació de les condicions actuals en esta matèria.
  3. CELEBRACIÓ DEL “125 ANIVERSARI (1892-2017)” de la nostra societat.

Informació dels actes programats fins ara. Participació i col·laboració dels socis

  1. Aprovació si escau, de la Proposta , que ens ha arribat a la Junta Directiva, de la Traducció al valencià del nom de la nostra societat. “Societat Artístic Musical “La Vall” de Càrcer
  2. Informes Presidència
  3. Precs i preguntes                  

 

CARCER,  10 de Març de 2017

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA DE SOCIS – DESCÀRREGA